سه شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
دومین همایش ادبیات تطبیقی، استراسبورگ
نخستین همایش ادبیات تطبیقی، مشهد
سخنرانی پروفسور پائولو تورتونز
میزگرد اسطوره در ادبیات فرانسه و تطبیقی
کارگاه تکنیک های آموزش گرامر استاد ذات علیان
کتابخانه گروه زبان و ادبیات فرانسه
مجلات گروه
IMAGE مجله زبان و مطالعات ترجمه

    مجله مطالعات زبان و ترجمه     نوع نشریه:علمی- پژوهشی (فصلنامه) شابن چاپی: 2228-5202 شابن آنلاین: 2383-2878 صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول: دکتر سیدحسین فاطمی سردبیر: دکتر بهزاد قنسولی مدیر اجرائی: دکتر محمد رضا فارسیان کارشناس اجرائی: مرضیه دهقان تلفن: 05138806723 فکس: 05138794144 ضریب تاثیر: 0.027  
منابع كنكور

    « منابع کنکور ارشد ادبیات، مترجمی و آموزش زبان فرانسه »   معرفی ادبیات فرانسه زبان، تاریخ ادبیات فرانسه، تاریخچه نقد ادبی و آثار نویسندگان و منتقدین شهیر قرون هفده تا بیست و یک از مهم ترین اهداف رشته ی زبان و ادبیات فرانسه است. دوره ی کارشناسی رشته ی زبان و ادبیات فرانسه شامل دو بخش پایه و اصلی است. در بخش پایه به آموزش ساختار زبان فرانسه و تقویت مهارت های زبانی شامل: درک شنیداری، گفتگو، درک متن و نگارش پرداخته می شود. در بخش اصلی گونه های ادبی(رمان، نمایشنامه، شعر) از قرن هفدهم تا دوره ی معاصر با تکیه بر تاریخ ادبیات، مکاتی ادبی و آثار ادبای فرانسوی هر دوره مورد بررسی قرار می گیرد. سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته زبان فرانسه با گرایش ادبی و آموزش، همچنین مترجمی هر یک شامل دو بخش عمومی و تخصصی می باشند. در بخش عمومی هر دو گرایش سوالات در برگیرنده ی دروس تدریس شده در دوره ی کارشناسی بوده و تاکید بر ساختار زبان...