جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

اجرای تئاتر اخترک ب 612 به زبان فرانسه

انجمن علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه برگزار میکند: 

 photo 2017-02-15 01-34-32