دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷

عناوین دروس عمومی

عناوین دروس عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

تعداد درس انتخابی

ساعت

واحد

عنوان درس

کد درس

گرایش

گذراندن  2  درس

 

اجباری است

32

32

 

32

32

2

2

 

2

2

اندیشه اسلامی ۱ (مبدا و معاد)

اندیشه اسلامی ۲ (نبوت و امامت) [پیش نیاز اندیشه اسلامی 1

انسان در اسلام

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

 

511

512

 

513

514

1 مبانی نظری اسلام

گذراندن  1  درس

 

اجباری است

 

گذراندن این درس  برای همه گروه ها اجباری است

32

32

32

32

 

32

2

2

2

2

 

2

فلسفه اخلاق ( با تکیه بر مباحث تربیتی)

اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

عرفان عملی اسلام

 

دانش خانواده

521

522

523

524

 

525

2 اخلاق اسلامی

گذراندن  1  درس

اجباری است

32

32

32

2

2

2

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

531

532

533

3 انقلاب اسلام

گذراندن 1  درس

اجباری است

32

32

32

2

2

2

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

541

542

543

4 تاریخ تمدن اسلامی

گذراندن  1  درس

اجباری است

32

32

2

2

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

551

552

5 اشنایی با مبانی اسلامی

گذراندن ابن درس برای همه گروه ها بجز گروه اموزشی زبان و ادبیات فارسی اجباری است

گذراندن ابن درس برای همه گروه ها بجز گروه های زبان های خارجه (انگلیسی فرانسه روسی) اجباری است.

گذراندن ابن درس برای همه گروه ها

اجباری است

 

3

 

 

3

 

 

 

1

1

فارسی عمومی

 

 

زبان انگلیسی عمومی

 

 

 

تربیت بدنی1

ورزش1

250

251

220

 

221

6 دروس عمومی

اختیاری

 

2

مهارت زندگی دانشجویی