جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

تقدیر از فعالان عرصه پژوهش

تقدیر از فعالان عرصه پژوهش دانشکده ادبیات و گروه فرانسه در هفته پژوهش و فناوری:

 

-استاد برتر گروه: آقای دکتر محمدرضا فارسیان

-دانشجوی برتر پژوهشی گروه: خانم نسرین اسماعیلی

-دانشجوی برتر کارشناسی سال اول : خانم مائده مرزبان

-دانشجوی برتر کارشناسی سال دوم: خانم عارفه فیروزی

-دانشجوی برتر کارشناسی سال سوم: خانم نرگس حدادیان

-نشریه برتر دانشکده: مطالعات زبان و ترجمه (مدیراجرایی: دکتر فارسیان)

-سایت برتر دانشکده: سایت گروه فرانسه