جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

سخنرانی آقای دکتر کمالی در هفته پژوهش

جلسه معرفی کتاب جدید دکتر کمالی :

La littérature comparée

با حضور مولف کتاب، چهارشنبه ساعت 10 صبح در کتابخانه قطب علمی برگزار گردید.

Dr Kamali