جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

اولین جشنواره دانشگاهی شله قلمکار شاعر

انجمن علمی فرانسه برگزار میکند:

shab sher2

 

photo 2016-11-15 19-46-12