جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

کارگاه مکتب شناسی ادبی

انجمن علمی فرانسه برگزار میکند :

دوره کارگاه مکتب شناسی ادبی در 5 جلسه

مدرس کارگاه: علیرضا محولاتی

9 آبان تا 12 آبان

ظرفیت محدود، جهت ثبت نام به دفتر انجمن مراجعه فرمایید

 هزینه ثبت نام: 10 هزار تومان

photo 2016-11-15 19-35-49