دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷

فرم ها و آیین نامه ها


 

فرم شماره۱: پیشنهاد موضوع پایان نامه و استاد راهنما (مقطع کارشناسی ارشد) 

word

pdf

فرم شماره۱: پیشنهاد موضوع پایان نامه و استاد راهنما (مقطع دکتری) 

word

pdf

فرم پيشنهاد پروپوزال  word

pdf

فرم اظهارنامه word

pdf 

مراحل انتخاب موضوع تا دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.  word 

pdf

فرم تقاضای برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه.
word pdf
فرم تسویه حساب از گروه آموزشی   

pdf

فرم معرفی به استاد پروژه کارشناسی word

pdf 

مواردی که لازم است در صحافی پایان نامه رعایت شود

pdf 

 آئین نامه دروه کارشناسی ارشد سال ۹۰-۹۱

 

pdf

  آئین نامه دروه دکتری سال ۹۰-۹۱ 

pdf

شیوه تکمیل طرح پژوهشی - نسخه الکترونیکی پروپزال  

 pdf 

 جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد-

word

 pdf

برگه ارزیابی جامع دکتری (با ارائه مقاله)- 

word 

 pdf

برگه تقاضای دفاع از پیشنهاده دکتری- گروه جغرافیا

word

 pdf

  آئین نامه مراحل اداری و نگارشی در تصویب، تدوین و دفاع از پایان نامه دروه تحصیلات تکمیلی

 pdf