سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۷

چارت درسی

چارت درسی دوره کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه

توجه : ارائه درس زبان شناسی عمومی به زبان فرانسه می باشد اما جزو واحد های عمومی محسوب میشود.

 

chart1

chart2

 

چارت درسی کارشناسی مترجمی زبان فرانسه

 

chart3

 

chart4