سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۷

آیین نامه ها

قوانین و مقررات

      عنوان‎ها
      آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‎های تحصیلی بالاتر
      آیین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز دوره‎های کارشناسی ارشد و دکتری
      اصلاحیه شماره 1 آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‎های تحصیلی بالاتر
      اصلاحیه شماره 2 آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‎های تحصیلی بالاتر
      آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز
      آیین نامه تسهیلات پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز
      آیین نامه تشکیل شوراهای هدایت استعدادهای درخشان
      آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره‎ها و مسابقات علمی در دوره‎های آموزش عالی
      دستورالعمل اجرای ماده 9 آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‎های تحصیلی بالاتر
      سیاست‎های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان
      آيين نامه واجدان شرايط استفاده از خوابگاه در تابستان
  آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1394
 آیین نامه دوره دکتری 1391
 آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391
آیین نامه آموزشی دوره‎های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال تحصیلی 93 و پس از آن
آیین نامه آموزشی دوره‎های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال تحصیلی 91 و 92
راهنمای تحصیلی دانشجویان دکتری حرفه‎ای