سه شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

دانشجویان

 

گرایش زبان وادبیات فرانسه:

کارشناسی : تعداد دانشجو 132

کارشناسی ارشد: تعداد دانشجو 37

 

گرایش مترجمی فرانسه:   

           

کارشناسی : تعداد دانشجو 82

کارشناسی ارشد: تعداد دانشجو 30