سه شنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۷

اعضای هیئت علمی

« معرفی اعضای هیئت علمی گروه »

 

                                                                    

 

محمدرضا فارسیان

 

مرتبه علمی : دانشیار

تخصص : زبان و ادبیات فرانسه تطبیقی

تحصیلات :

 کارشناسی، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد 

 کارشناسی ارشد، زبانشناسی، دانشگاه تهران

 کارشناسی ارشد 2، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه سوربن نوول پاریس
دكتری، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه سوربن نوول پاریس

 

صفحه شخصی : farsian.profcms.um.ac.ir

  ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن داخلی: 5265

 تلفن مستقیم: 38805265-051

 

 

مهران زنده بودی

 

مرتبه علمی : دانشیار

 تخصص : ترجمه شناسی

 تحصیلات :

 کارشناسی، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد

 کارشناسی ارشد، ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتری، ترجمه شناسی، دانشگاه پاریس غرب

 

صفحه شخصی : mehranzen.profcms.um.ac.ir

 ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن داخلی : 5261

 تلفن مستقیم :38805261-051

 

 

مهدی فرخی

 

مرتبه علمی : استادیار

 تخصص : ترجمه شناسی

 تحصیلات :

 کارشناسی، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد

 کارشناسی ارشد، ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتری، ترجمه شناسی، دانشگاه پاریس غرب

 

صفحه شخصی :   http://www.um.ac.ir/~mahdifarrokhi

 ایمیل :

 تلفن داخلی : 6748

 تلفن مستقیم :38806748-051

 

 

 

جمشید آذری

 

مرتبه علمی : مربی

 تخصص : ادبیات مدرن

 تحصیلات :

 کارشناسی، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد

 کارشناسی ارشد،ادبیات فرانسه، دانشگاه فرانسوا رابله فرانسه

 

صفحه شخصی : azghandi.profcms.um.ac.ir

 ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن داخلی : 5266

 تلفن مستقیم : 38805266-051

 

 

 

علی محمد مهردادیان

 

درجه علمی : مربی

 تخصص : آموزش زبان فرانسه

 تحصیلات :

 کارشناسی، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد

 کارشناسی ارشد، آموزش زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

صفحه شخصی : mehrdadian.profcms.um.ac.ir

 ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن داخلی : 5267

 تلفن مستقیم : 38805267-051

 

 

 

زهره ناصحی

 

درجه علمی : استادیار

 تخصص : ادبیات فرانسه

 تحصیلات :

 کارشناسی، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد

 کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتری، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فرانسه

 

صفحه شخصی : z-nasehi.profcms.um.ac.ir

 ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن داخلی : 5262

 تلفن مستقیم : 38805262-051

 

 

 

طاهره خامنه باقری

 

درجه علمی : استادیار

 تخصص : ادبیات تطبیقی

 تحصیلات :

 کارشناسی، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد

 کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتری، ادبیات تطبیقی زبان فرانسه، دانشگاه تهران

 

صفحه شخصی : tkbagheri.profcms.um.ac.ir

 ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن داخلی : 5268

 تلفن مستقیم : 38805268-051

 

 

 

 

نگار مزاری

 

درجه علمی : استادیار

 تخصص : زبان و ادبیات فرانسه

 تحصیلات :

 کارشناسی، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد

 کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتری، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه کان - بس نرماندی فرانسه

 

صفحه شخصی : negarmazari.profcms.um.ac.ir

 ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن داخلی : 5265

 تلفن مستقیم : 38805265-051

 

 

 

مریم شیبانیان

 

درجه علمی : استادیار

 تخصص : زبان و ادبیات فرانسه (ادبیات قرن بیستم فرانسه و لوکلزیو)

 تحصیلات :

 کارشناسی، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید چمران اهواز

 کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه اصفهان

 دکتری، زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه سوربن ( پاریس 4)

 

صفحه شخصی : sheibanian.profcms.um.ac.ir

 ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تلفن داخلی : 5264

 تلفن مستقیم : 38805264-051