دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷

اهداف و وظاف گروه

 

کارشناسی:

در برنامه ریزی درسی سالهای اول و دوم برای هر دو گرایش «زبان و ادبیات فرانسه» و «مترجمی زبان فرانسه» به دروس پایه توجه بیشتری شده است. هدف تقویت مهارت های زبانی از طریق درک شنیداری و نوشتاری در غالب مکالمه و مناظره، درک متن، نگارش، دستور زبان و آواشناسی است. از سال سوم تمرکز بیشتر بر روی دروس اختصاصی است. در گرایش ادبیات فرانسه دانشجویان با گونه های ادبی مانند رمان، نمایشنامه، شعرو غیره (آثار گذشته و حال) آشنا می شوند. مکاتب ادبی هر دوره را می شناسند و تا حدودی به توضیح و تفسیر آثار می پردازند. در گرایش مترجمی بیشتر به ساختار های زبانی و ترجمه عملی در غالب ترجمه نوشتاری متون مختلف و ترجمه شفاهی در محاوره پرداخته می شود و هدف تقویت مهارت های ترجمه عملی در زمینه های مختلف است تا فارغ التحصیلان در همین مقطع بتوانند به عنوان کارشناس در بخش های دولتی یا خصوصی بکار گرفته شوند.

 

کارشناسی ارشد:

در این مقطع دانشجویان زبان و ادبیات فرانسه به شناخت عميق تر از متون ادبی دعوت و با مطالعه و بررسی تخصصی انواع آثار ادبی به این سو هدایت می شوند. هدف پرورش روحيه نقد و تحلیل از طریق استنباط فردي است. در پایان این دوره دانشجویان باید آماده شکل دهی ذهنی یک موضوع خاص، و سئوال بر انگیز برای آنها، و سامان دهی عملی پژوهش در این موضوع باشند و این توانایی، در کنار تسلط دانشجو در بیان نوشتاری زبان فرانسه،  ضمن راهنمایی آنها در نگارش پایان نامه ارزیابی می شود. ارائه نظريات علمي در این مقطع با توجه به علاقه، استعداد و مطالعه دانشجو می تواند محدود  به ادبیات فرانسه شود و یا  پژوهش وی در حوزه ادبيات تطبيقي صورت گیرد. در گرایش مترجمی هدف تربیت مترجمان متخصص و پژوهشگران کار آمد در زمینة  نظريه‌هاي ترجمه و نقد ترجمه است. در این راستا از یک سو تقويت دانش زبان شناختي فرانسه و فارسي دانشجويان با ارائه دروس زبان شناسی کاربردی، واژه شناسی و معادل گزینی و غیره و نیز ارائه  کارگاه های ترجمه مورد توجه قرار گرفته است و از سوی دیگر آشنا نمودن آنها با دستاوردهاي نوين روش‌شناسي و نظريه‌هاي نوین در ترجمه و نقد ترجمه در دستور کار اساتید قرار گرفته است. امید است که دانش آموخته در این گرایش با کمک به نشر ارزشهای نهفته آثار ادبی فارسي به پژوهشگران فرانسوي زبان تلاشی مفید در زمینه ادبیات تطبیقی انجام دهد و یا با تأمین نیاز نهادهای مختلف کشور در زمینه ترجمه تخصصی امکان تحقیق از منابع فرانسوی زبان را جهت بهره‏برداری از دستاوردهای علمی جهان فراهم آورد.