جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

جلسه دفاع از پایان نامه خانم آریان پور

جلسه دفاع از پایان نامه خانم الهام آریان پور دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 11 در کلاس 202 برگزار خواهد شد 

عنوان پایان نامه :


Etude comparative des thèmes sociaux , femme et argent, a travers Bel ami de Guy de Maupassant et Pot-Boueille d 'Emile Zola

استاد راهنما : 

آقای دکتر فارسیان 

استاد مشاور :

آقای آذری