جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

یادآوری مهم ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

یادآوری مهم ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی :


نظر به تاریخ انتخاب واحد نیمسال اول95-96(6/6/95 لغایت16/6/95)وبه منظور پیشگیری از مشکلات بعدی (عدم پرداخت جریمه انتخاب واحد)از تمدید سنوات( درصورت نیاز) وپیگیری ان تا ثبت مجوز انتخاب واحد توسط مسئول آموزش دانشکده وانتخاب واحد یادتان نرود.

برای ثبت این درخواست به پرتال خود مراجعه فرمایید و مراحل زیر را انجام دهید و درخواست خود را ثبت کنید. پس از آن نیازمند تایید استاد راهنما، مدیر گروه و در نهایت آموزش دانشکده می باشد

آموزشی> درخواست های آموزشی > درخواست جدید> تمدید سنوات ترم 5 کارشناسی ارشد

آموزشی> درخواست های آموزشی > درخواست جدید> تمدید سنوات ترم 6 کارشناسی ارشد (مستلزم پرداخت 20000 تومان)

توصیه می شود به منظور پیشگیری از مشکلات احتمالی مراحل را پیگیری بفرمایید