جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

انتخاب استاد برتر گروه

جناب آقای دکتر فارسیان
 انتخاب حضرتعالی رابه عنوان استاد برتر گروه كه نشان از بارعلمی و درایت وكاردانی جنابعالی است تبریك عرض می نماییم ودوام توفیقات حضرتعالی را از درگاه خداوند منان خواستاریم

 

Dr Farsian