جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

پیام تسلیت درگذشت برادر سرکار خانم دکتر شیبانیان

سرکار خانم دکتر شیبانیان
فقدان برادز بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت
غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته
و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم
گروه زبان و ادبیات فرانسه

 

Dr Sheybaniyan