جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

جلسه دفاع خانم سارا سروش 25/06/1394

جلسه دفاع خانم سارا سروش
با عنوان :
بررسی ترس از مرگ در ضد اخلاق آندره ژید و سه قطره خون صادق هدایت

sara soroosh