جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

 

کارگاه تخصصي ادبيات تطبيقي
(مباني نظري و روش تحقيق)

 

گروه زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه فردوسي مشهد نخستين کارگاه تخصصي ادبيات تطبيقي را با محوريت مباني نظري و روش تحقيق در ادبيات تطبيقي برگزار مي­کند.

مدرس کارگاه: دکتر عليرضا انوشيرواني (عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز)

زمان برگزاري: سوم و چهارم آذرماه 1394 (به مدت 8 ساعت)

مکان: دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انساني دکتر علي شريعتي

 

براي کسب اطلاعات بيشتر کليک کنيد.