جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی (فرانسه- فارسی)

گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد با همگاری دانشگاه سوربن نوول برگزار میکند:

اولین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی (فرانسه-فارسی)

وب سایت همایش: litcpf.um.ac.ir