جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

نشست استادان گروه با دانشجويان برگزار شد

 

در طی نشستی صمیمانه بین استادان و دانشجویان گروه زبان و ادبیات فرانسه، در روز دوشنبه 14 اسفند ماه ساعت 11:30 که در تالار رجایی دانشکده برگزار شد، دانشجویان برخی از پیشنهادات و انتقادات خود را در حوزه آموزشی و پژوهشی در حضور افراد حاضر درجلسه شامل مدیر گروه، اعضای باز نشسته، اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو گروه مطرح کردند.

 

DSC 06711

IMG 0809

DSC 06671