جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان گروه زبان و ادبیات فرانسه

دانشجویان گروه زبان و ادبیات فرانسه ازین پس می توانند با مراجعه به منوی افراد به برنامه حضور اساتید دسترسی داشته باشند.

 

http://frenchdept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=238&Itemid=825