جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

اعلام زمان دفاع از پيشنهاده پايان نامه کارشناسی ارشد

 

قابل توجه دانشجويان کارشناسی ارشد ورودی 92

مهلت ارائه پيشنهاده پايان نامه به گروه حداکثر تا 26 بهمن ماه و زمان دفاع از پيشنهاده ها روز یکشنبه 3 اسفند ماه ساعت 10 می باشد.