چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶

تغيير روز امتحان درس تاریخ ادبيات قرن 19

به اطلاع دانشجويان می رساند زمان امتحان درس «تاریخ ادبيات فرانسه قرن 19» از روز دهم به روز دهم ساعت 12-10 انتقال یافت