جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

تغيير روز امتحان درس تاریخ ادبيات قرن 19

به اطلاع دانشجويان می رساند زمان امتحان درس «تاریخ ادبيات فرانسه قرن 19» از روز دهم به روز دهم ساعت 12-10 انتقال یافت