جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

برنامه جلسات دفاع نيمسال دوم 94-93

بدين وسيله به اطلاع می رساند برنامه جلسات دفاع دانشجويان ارشد زبان و ادبيات فرانسه در نيمسال جاری تعيين شده است. لطفا جهت اطلاع از جزئیات به بخش «جلسات دفاع» در صفحه اصلی سایت گروه مراجعه نماييد.

از کلیه دانشجويان و علاقمندان و به ويژه دانشجويان تحصيلات تکميلی گروه فرانسه دعوت می شود در جلسات مذکور شرکت نمايند.