جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷

برنامه امتحانات روز اول گروه فرانسه

امتحانات گروه فرانسه در روز اول مورخ 16/10/93 به شرح زیر برگزار می گردد:

 

مکان برگزاری

ساعت

نام استاد

نام درس

اتاق 214

10-8

آقای ناظری

خواندن و درک مفهوم متون

اتاق 205

4-2

دکتر کمالی

گرامر 2

اتاق 206

4-2

دکتر زنده بودی

ترجمه متون نظم و نثر

اتاق 203

12-10

دکتر فارسیان

واقع گرایان قرن 19