جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه ارشد خانم اخباری

جلسه دفاع پایان نامه ارشد خانم مونا اخباری فر در روز یکشنبه 21 دی ماه 1393 در کلاس آواشناسی دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد.

عنوان پایان نامه:

Le rêve et la rêverie dans Du côté de chez Swann de Marcel Proust

استاد راهنما:

خانم دکتر مزاری

استاد مشاور:

خانم دکتر شیبانیان

استادان مدعو:

آقای دکتر پرتوی

خانم دکتر ناصحی