جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه خانم معصومه سلیمی

جلسه دفاع پایان نامه خانم معصومه سلیمی در روز سه شنبه 30 دی ماه 1393 ساعت 12-10 در تالار رجایی برگزار خواهد شد.

عنوان پایان نامه:

 

استاد راهنما: آقای دکتر مهران زنده بودی

استاد مشاور: آقای دکتر فارسیان

استادان داور:خانم خزاعی  و آقای آذری