سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۷

مدیرگروه و ارتباط با آن

جناب آقای دکتر محمدرضا فارسیان

Ax

درجه دانشگاهی: 

دکتری زبان و ادبیات فرانسه

سمت علمی: 

دانشیار

صفحه خانگی: 

farsian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:  

farsian.um.ac.ir


 

شماره تماس: 

05138805263